dimarts, 2 de maig de 2017

Caixes, cossos...

Amb les caixes que van dur els nens van fer diferents construccions, anàvem comprovant i verbalitzant si rodolaven, si tenien cares, o punxes, si eren planes, si queien o es quedaven dretes, si hi cabíem a dins... experimentat van assimilant les característiques dels cossos geomètrics.
https://goo.gl/photos/CFgYdaF6ohgTR2Ko8

Fem psicomotricitat

https://goo.gl/photos/XcGNDqMufCdBF2aU9https://goo.gl/photos/ZhvWxK2e32BjF3YU9